BIJLOKE
PROJECTINFO:

Opdracht: renovatie van het buitenschrijnwerk G2 en G3
Opdrachtgever: Stad Gent
Status: opgeleverd in 2016

Het betreft het vernieuwen van het buitenschrijnwerk van een deel van de bijlokesite. Het buitenschrijnwerk werd naar model van het bestaande buitenschrijnwerk gconstrueerd en beantwoordt aan de huidige EPB-regelgeving.